مشاورین پرنگ‌رایانه

امکان جدید چاپ و پذیرش با بارکد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

1- امکان پذیرش بیماران با استفاده از بارکد کارت هوشمند یا دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای سهولت در پذیرش

2- امکان چاپ بارکد برای بیماران خصوصی و سازمان های مختلف با استفاده از برنامه X-Pro و امکان صدور کارت هوشمند مراجعه بیمار