مشاورین پرنگ‌رایانه

 

نرم‌افزار Teamviewer  متاسفانه در ایران مسدود شده است. نرم‌افزار جایگزین Teamviewer برای اتصال به مرکز خدمات از راه دور پرنگ را از لینک زیر دانلود نمایید:

 

نرم‌افزار جایگزین برای اتصال راه دور به مرکز خدمات پرنگ(پیشنهاد اول AnyDesk)

نرم‌افزار جدیدتر جایگزین برای اتصال به مرکز خدمات پرنگ(پیشنهاد دوم Ammy)

 

 

Username: EAV-0209167060

Password: datujjek2s

 

Username: EAV-0209167057

Password: ratmvks2un

 

Username: EAV-0158355573

Password: 3eb7xv7v5c


Username: EAV-0158355573

Password: 3eb7xv7v5c

 

Username: EAV-0168388486

Password: mm5m37ssm3

----------------------------------------------------


Version 9 - 10

 

WF82-X2AF-6KU6-BVBD-8SKE


XBCS-X24V-K24G-AXGS-PNW5


8XD3-XV7K-B8DX-2BKF-9TXA


G9MR-XX4A-GVFD-W7RU-U6S9